Textilverkstad

Vävning

Sjalar i droppdräll

Anna Henriksson, Lärobok i Vävning, (tredje upplagan 1945) har flera sidor om språngdräll. Bl.a. en med både varp- och inslagsflotteringar. Jag testade mina då nya saxtrampor med den väven - i juni 2000 ser jag på mina anteckningar!

Jag ville ha en väv med ganska många skaft. I den här använde jag 10 skaft och 6 trampor. Det spännande var att jag genom att ändra direkt i bindningen kunde ändra mönstret och så knyta om tramporna. Jag vävde tre sjalar med två mönster.

Varpen är blågrön och inslagen blått, svart och gult. Eftersom det är flotteringarna i både varp och inslag får mönstret två färger.

År 2020 skrev jag en självstudiekurs "Bindningslära med WeavePoint". Avsnitt 14 handlar om droppdräll. Då tog jag fram de här sjalarna och använde som exempel. I avsnittet beskriver jag hur man går till väga för att skapa sådana mönster.

Det blev då också en vävbeskrivning.
Ladda hem den som ett pdf

Bild: Daniel Hallgren

© Åsa Martinssons textilverkstad 2020