Textilverkstad

Vävning

Schalprojekt

I den gotländska hembygdsrörelsens årsskrift "Från Gutabygd" skrev jag 2005 en artikel med titeln: "Från 1800-talets schal till 2000-talets mässhake. Att använda datorn för att utforska en inventering." Tillsammans med en pdf-presentation av en utställning som jag gjorde på Gotlands Fornsal låg den kvar i min dator. Jag lägger nu upp det på hemsidan för intresserade läsare.

En sammanfattning
Gotlands läns Hemslöjdsförening gjorde 1944 - 1948 en inventering av hela länets textilbestånd. Textilierna skulle då vara minst 50 år gamla. I Langska huset i Visby står 6 kartonger med registerkort från den inventeringen. Det är framför allt tre grupper av vävnader som framträder: damasten, bolstervaren och schalarna. Bolstervaren har framhållits som mycket typiska för Gotland och sådana vävs ännu idag efter de gamla förlagorna. Även damasten har lyfts fram i olika sammanhang.

Däremot har schalarna inte använts som förlagor eller inspiration för nya textilier. Kanske det beror på att schalen inte varit på modet eller för att damasten och bolstervaren tog mer uppmärksamhet på fyrtiotalet. Hur damasten och bolstervaren vävdes var då fortfarande en levande kunskap. Hur de mer komplicerade kypertvariationerna som använts i schalarna vävdes verkade man inte längre ha kunskap om. Kanske det bidrog till att schalarna fick vila i sin kartong.

Det var 2001 - 2003 som jag gick på upptäcktsfärd i kartongen med schalar. Med hjälp av vävprogram ritade jag upp schalarna och fick på så sätt bilder av dem. Ett antal schalar är speciellt intressanta, eftersom de anges vävda med 16 - 20 skaft och ända upp till 28 trampor! Det är ett antal kypertvariationer. Jag upptäckte att de var vävda på damastvävstol med ett litet antal mönsterskaft och fyra framskaft. De väverskor som vävde de här schalarna var också damastväverskor.

Ett urval av de uppritade schalarna presenterade jag i en liten utställning på Fornsalens café under namnet "Att avbilda en inventering".

Jag vävde upp en schal, i andra färger än orginalet, och en tvärrandig pläd. De visade jag på en utställning 2011 vid Vävdagarna i Glimåkra.

Så experimenterade jag vidare 2002 och 2003 med kypertvariationerna. Det blev åtta stora mässhakar i allt annat än liturgiska färger. De har varit utställda i Uppsala, Lund, Trondheim, Köpenhamn och Visby.

I Vävmagasinet 2009 nr 3 skrev Martin och jag en artikel om kyrkotextil och liturgiska färger. Den illustrerades med tre av mässhakarna.
Länkar till artiklar och utställning

Artikeln Från Gutabygd
Utställningen Att avbilda en inventering, obs stor fil
Artikeln ur Vävmagasinet "Mässhakens färg och form". svensk - engelsk version
På min andra hemsida fiinns Kyrkotextil 2003

TILLBAKA

© Åsa Martinssons textilverkstad 2012