Textilverkstad

Vävning

Sätta pris på min väv – sätta pris på mitt arbete

Att sätta ett pris på det som är handvävt är inte lätt. Det är många parametrar att ta hänsyn till.

- Vad vill jag få ut för lön?
- Vad är ett rimligt pris i förhållande till marknaden?
- Är jag en tränad/utbildad vävare eller en nybörjare?
- Har jag vävningen som yrke eller bisyssla?

För att göra det hela realistiskt så utgår jag från en av min specialvävda filtar.

För att kunna sätta ett pris på filten behöver jag ta reda på:
1) hur många timmar det tagit att tillverka den
2) vilket timpris jag ska räkna med.

Timmarna är det lättaste, man får helt enkelt klocka arbetet. Planeringen, vävuppsättningen och så själva vävningen. Man bör nog fundera lite över hur mycket av vävuppsättningen som det är rimligt att lägga på varje filt. I det här exemplet har jag vävt fyra stycken i samma varp och kan alltså dela uppsättningstiden med fyra. Har man vävt en enda tror jag man bör tänka som om uppsättningen gällde flera, annars blir det orimligt många timmar för den enda filten. Undantag från detta är naturligtvis om man har fått en specialbeställning!

Timpris
Nu vet vi hur många timmar det tar att planera väven, sätta upp, väva den och att efterarbeta den. Men det finns mer att ta hänsyn till. Jag ska leta förlagor till filtarna, rita bindningar och mönster, leta garner, beställa garner mm – och städa min verkstad och hålla ordning på garner och papper. Allt detta ska rymmas i min arbetstid.

Vi kan utgå från att den normala årsarbetstiden för en arbetare är 1800. I min verksamhet med kyrkotextil räknade jag för flera år sedan fram att det var cirka halva antalet timmar som gick att debitera på ett arbete. Det var under ett par år, när jag hade full sysselsättning, som jag kunde räkna fram detta!

Men i en verksamhet där man tillverkar varor för att ha på lager, dvs "stapelvaror" som ändå är unika, kan jag tänka mig att det snarare är 2/3 av årsarbetstiden som kan räknas som debiteringsbara timmar. Då blir det alltså 1200 timmar per år som ska betala min verksamhet.

Räkna ut ett timpris.
Jag har en mall/kalkylark som jag använt i många år och som utgår från den månadslön man tycker är rimlig. Jag räknar med att man betalar sina sociala avgifter och moms.

Så vad är en rimlig månadslön? Jag tycker att det borde vara en skillnad om man är nyutbildad om man arbetat i många år efter sin utbildning.

Vad ska jag sätta för lön på mig själv? Jag har en gedigen väv- och formgivarutbildning, en akademiska examen, ca 40 års erfarenhet som yrkesvävare (kyrkotextil) och ett mästarbrev i vävning.

Nu gör vi en uträkning. Uträkningen nedan är inte komplett. Egna kostnader som t ex lokalkostnad, arbetsredskap mm ska också läggas in. I kalkylarket kan man lägga in olika månadslöner, kostnader, timmar och testa utfallet.

Börja med månadslönen; x 12 blir årslönen. Lägg till för sociala avgifter. Detta är det första som filten ska vara med och betala.

Till det kommer alla fasta kostnader. Jag lägger inte in något här. När alla de kostnaderna är inlagda har vi fått det belopp som ska delas på de produktiva timmarna = här 1200 timmar. Här blir timkostnaden ganska låg eftersom inga extra kostnader finns inlagda.

Så lägger jag in det antal timmar jag räknat fram för min filt och lägger till materialkostnaden och allra sist ska momsen läggas till.

Beroende på vilken lön jag tycker är rimlig så blir det ett försäljningspris mellan 3860 och 6100. Och detta utan att jag lagt in de fasta kostnaderna.

Nu får man sätta sig ner och fundera över om det går att ta ut ett pris som stämmer med den månadslön man vill ha och som kan anses rimlig. Om det här inte är möjligt – då får man antingen sänka sin månadslön eller inse att det är en produkt som man inte ska satsa på. Eller byta yrke?


månadslön
årslön
månadslön
årslön
månadslön
årslön
15 000
180 000
   
20 000
240 000
   
25 000
300 000
soc. avg. 28 %
50 400
67 200
84 000
230 400
307 200
384 000
 
Lokal
xx
xx
xx
Och alla andra kostnader
Summa kostnader
230 400
307 200
384 000
 
Årsarbetstid heltid
1800
Produktiva timmar
1200
Timkostnad
192
256
320
 
Timmar/filt
14
2688
3584
4480
Material
400
400
400
3088
3984
4880
Moms 25%
772
996
1220
3860
4980
6100


HÄR finns kalkylarket att ladda ner. Där finns formler inlagda.
Testa den och bygg en egen som passar din verksamhet.

TILLBAKA

© Åsa Martinssons textilverkstad 2017