Textilverkstad

Textila redskap

Glättstenar

Våra glättstenar är av grönt, återvunnet glas. Det är Christer Mattsson, Visby glasblåseri, som gör dem.

Glättstenarna är inga exakta historiska kopior. Det finns en förlaga på Gotlands Museum och den är daterad till vikingatid. För några år sedan fick vi låna den och gick med den till Christer Mattsson.

Under åren har han kommit närmare och närmare förlagans form. Med en liten skillnad - den moderna glasmassan uppför sig på ett annat sätt än den historiska. Den stelnar snabbare och de nya glättstenarna sjunker inte ner lika mycket som de gamla.

Glättstenar används för att glätta/släta ut linne. Man använder en slät bräda av något hårt träslag som ek eller bok som underlag. Från Nordnorge finns det bevarade glättbräden i valben.


-----------------------------------------------------------------

Vävmagasinet har gett mig tillstånd att lägga upp artiklarna om lin och glättning från 2007/3.

With persission from Vävmagsinet, Scandinavian Weaving Magazine, I publish their articles on linnen and smoothing stones from 2007/3.

Svenska © Vävmagasinet
English © Vävmagasinet


-----------------------------------------------------------------

Några glättstenar från Historiska museet


http://kulturarvsdata.se/shm/media/html/26518
http://kulturarvsdata.se/shm/media/html/333015

TILLBAKA

© Åsa Martinssons textilverkstad 2015