Textilverkstad

Vävning


Provvävar

Projektet 2020/2022 - ett nytt häfte till Vävmässan 2022

Fyra skaft och litet drag
ett stycke gotländsk textilhistoria

Inför Vävmässan i Halmstad, som skulle äga rum 2020, planerade jag ett projekt kring de gamla gotländska sjalarna från Gotlands Läns Hemslöjdsförenings inventering 1944-48. Vävmässan blev uppskjuten två år, så projektet blev utökat till att också omfatta ett häfte med idéer hur man skulle kunna gå vidare med sjalarnas bindningar för att skapa textilier för vår tid.

Häftet tar sin utgångspunkt i de storsjalar med mångskaftade kypertvariationer som vävdes runt sekelskiftet 1900. I en stor låda finns registerkort med uppgifter om material, bindningar, väverskor mm. 461 storsjalar är registrerade. Bland dem finns 32 sjalar i mångskaftade kypertvariationer. Det framgår av anteckningar på korten att de vävts i damastvävstol med ett fåtal drag och fyra bottenskaft. Men hjälp av WeavePoint Complex Drafting klurade jag ut hur det kan ha gått till.

Först är det en kort historik om sjalarna. Därefter kommer ett avsnitt med ett antal vävar som inspiration och de bindningar som har använts. Eftersom bindningar bygger på 2/2 kypert kan man kombinera kvalitéer och bindningar fritt. Till det här behöver man inte vävprogrammet.

Nästa steg i häftet är att visa hur man med hjälp av Complex Drafting kan utveckla egna varianter och mönster.

I ett avsnitt beskriver jag det spännande arbetet med att analysera en av sjalarna och mina funderingar om hur vävningen kan ha gått till – tack vare ett litet ”fel”.

Det går att göra så mycket om man leker med solvningar och dragmönster. En av mina provvävningar resulterade i utställningen Kyrkotextil 2003.

Om Gotlands Läns Hemslöjdsförenings inventering av sjalar skrev jag i Från Gutabygd och senare på hemsidan. Jag fann då nio variationer som de gotländska väverskorna använt sig av.Köp häftet: Martinsson & Erikssson - produktioner


Möbeltyg

En linvarp

En liten filt och ett beklädnadstyg

© Åsa Martinssons textilverkstad 2022