Textilverkstad

Återskapande


Fasta solv

-----------------------------------------------------------------------------------

Marie Ekstedt Bjersing lärde mig sitt sätt att knyta fasta solv.
Marie har forskat om solv och delar med sig i en artikel. Läs den här.

-----------------------------------------------------------------------------------

Fasta solv ser annorlunda ut mot de solv vi använder idag. De fasta solven knyts runt en ryggtråd. I de fasta solven trär man varptråden där de två öglorna från över- och underskaften möts.

Vid det fjärde NESAT-symposiet 1992 redogjorde Anna Zarina för fynd från Lettland, från Riga och Koknese.I Riga återfanns en hel vävstol, som daterats till 1210 +/- 50 år. Den låg på sin ursprungliga plats i en brandskadad vävverkstad.

På de ovala solvkäpparna fanns det förkolnade rester av solv. Liknande solvkäppar finns t.ex. i Novgorod i full längd 65 och 75 cm i 1200-tals lager. (Illustration ur NESAT rapporten.)

Solven från Riga är 18-20 cm av Z-spunnet och S-tvinnat garn. Jag har knutit en solvomgång med två skaft och solv som är 18 cm. De är knutna av knyppelgarn 35/3.

Eftersom solven inte har några knutar sliter de mindre på varptrådarna, särskilt om man har täta varpar.

När jag knöt den första solvomgången delade jag in solven med små klädesbitar i pasmor om 15 solv. Detta för att stämma med den mest vanliga indelningen av skedarna i pasmor om 30 under senare tid i skandinavium. Mer om pasmor i avsnittet om skedar.

På mina nya solvomgångar kommer jag istället att dela in solven i 12-tal. På de medeltida manuskriptbilderna ser man många bilder där varpningen sker från 12 bobiner. Man har en 24-talsräkning.
Den här sortens solv har använts långt fram i tiden här hemma och används fortfarande på andra ställen i världen.
Hur man knyter finns kvar i traditionen på sina håll. Lisbeth Blomberg lärde sig knyta fasta solv under en resa i Rumänien. Observera den långa brädan! Och hon visade mig.
Exempel på mina solv.
Ett miniskaft som jag har för visning.

TILLBAKA

© Åsa Martinssons textilverkstad 2019