Textilverkstad

Återskapande


Bibliska medeltidsmotiv

Inför studiedagen "Hur tolkar man bibliska medeltidsmotiv?" den 7 november 2015 i Stockholm ställde jag samman några dokument och lade upp dem här.
Morten kanik /Martin ErikssonAllmänt bibel och helgon
Bibel 2000 (Gamla och Nya Testamentet och de s.k. gammaltestamentliga apokryferna). Lägg märke till "Uppslagsdel", som är en del av Bibel 2000 och innehållsrik. Länk till helgonbiografier och till Catholic Encyclopedia.


Helgonkalendarium
Breviarium Licopense 1493 och Missale Lundense 1514.


Moderna helgonkalendarier
både officiella och "officiösa".


Illuminerade manuskript
Några populära medeltida manuskript med den bibliska historien. Diverse länkar till beskrivningar av dem, innehåll och kommentarer.


© Åsa Martinssons textilverkstad 2015