Textilverkstad

Textila redskap

Bandgrindar

Vid ett besök på Historiska museet drog Mari-Louise Franzén ut en låda...

I Väskinde kyrka fann man vid en arkeologisk undersökning under landsantikvarie Greta Arwidssons ledning en liten bandgrind under kyrkgolvet. Materialet är horn, troligen älg. Den är skuren ur ett något konkavt stycke och har inskuren dekor med inlagd svart färg. Bredd 4,5 cm, höjd 4,7 cm. Den dateras till medeltidens senare del, med ett frågetecken.


På Bryggen i Bergen har man också funnit en liten bandgrind i älghorn, fint polerad och med liknande dekor. Den är daterad till ca 1250-1230. Den är 3 cm bred och har plats för 7 trådar. Dessutom finns det några extra hål upptil och nedtill.Grinden från Väskinde har plats för 11 trådar. Även här finns extra hål både på sidorna och i hörnen. Margaret Hoas gjorde en kopia i ene till mig och det visade sig att den var perfekt för att väva kanter på kläder med. Liten och behändig.


Väskinde-bandgrinden inspirerade Martin till att göra en förenklad modell och gjorde så man kan ha 15 trådar i den. Den är fortfarande lika liten. Med de några fler trådarna räckte grinden också till för att få tillräckligt med trådar för väva samman två tygstycken. Det är ett bra sätt att foga samman en börs.Med tiden blev det några av samma storlek, men mera utskurna. Den första var en gåva till Lia när hon blev laurel på Drachenwalds Universitet i Finland.

Väskinde-bandgrinden har extra hål i hörnen. Kan man utnyttja dessa, kanske tillsammans med de två på sidorna, och och använda som en bricka med upp till sex trådar? Vi gav den till Mari och undrar vad hon kan komma på.

TILLBAKA

© Åsa Martinssons textilverkstad 2013