Textilverkstad

Återskapande


Hartmann Schedel WeltChronik (1493) fol 90
Naama med sina bröder

Bildtolkning

Mycket av en återskapares tid går åt till att söka efter bilder från den tid som man intresserar sig för. Det är inte längesedan man måste resa till de ställen där bilderna finns i kyrkor, museer, bibliotek och arkiv. Numera söker man på nätet och bilderna kommer till hemdatorns skärm, och det är ju så mycket enklare. Med nätet finns så mycket mer material än förr att tillgå.

De allra flesta bilder från medeltiden föreställer bibliska gestalter eller är situationer som anspelar på den kyrkliga begreppsvärlden, eftersom den utgjorde medeltidens universum. Då är det väsentligt att man läser bilden i sitt sammanhang. Man behöver kunna den bibliska historien.

Vi behöver kunna tolka bilderna för att kunna sätta in dräkter och föremål i sin sociala kontext så att vi hamnar rätt i vårt återskpande. Alltså först tolka bildens sammanhang och sedan göra en tolkning/återskapande av ett speciellt föremål.

Under årens lopp har vi samlat på oss en del material som vi delar på den här sidan.


En studiedag om biblisk bildtolkning
En lördag i november 2015 samalades en grupp för att sätta in bilder i sitt bibliska sammanhang. Till den gjorde Martin en sammanställning av några dokument att ha som referensmaterial. Den låg då dold på hemsidan. Nu lägger vi den öppen och hoppas att den kan vara till nytta.
Biblisk bildtolkning

Hur bär man ett krusdok
För ett par år sedan dök den här bilden upp ett antal gånger i gruppen "Vi som syr medeltidskläder". Några valde att återskapa dräkterna. Men hur bär de sina krusdok? Vad är det bilden föreställer?

Martin skrev om det på bloggen.

En studie över en biretta

Martin såg en mössa på en god vän, den hade fyra hörn och liknade på så sätt en modern biretta (prästhuvudbonad). Vi undrade mycket över den, särskilt som vi senare såg den på många reenactare. Var det här ett reenactmentmode? Vi sydde (och stickade) upp ett par varianter. Martin forskade efter förebilder i manuskripen och funderade över vilka som bar den här sortens huvudbonad. Det blev en display på Dubbelkriget 2016 (pdf på svenska) (pdf in english).Mer om att tolka och använda bilder till vävar för inredning och kläder finns under Vävning


TILLBAKA

© Åsa Martinssons textilverkstad 2017