Textilverkstad

Visby


Medeltid möter nutid - nutid möter medeltid.
Återskapande och nyskapande - medeltidsliv och nutidsliv
Sidorna handlar mest om textil, men även om hantverk av annat slag

Vi som driver den här sidan är Åsa och Martin, Åsa vävare och Morten kanik.
Vi överlåter till läsaren att avgöra vem som skriver. Ett jag kan vara den ena eller den andre.


Vävning

Annan textil

Textila redskap

Kurser, beskrivningar

Lenas vävprover

Risma

Our shop


Om oss - About us


Vår blogg Naama


Hemsidan har domänen textilverkstad.se beroende på att Åsas företag sedan 30 år tillbaka heter Åsa Martinssons Textilverkstad. Om hennes arbete med kyrkotextil kan man läsa HÄR på en hemsida som nu håller på att uppdateras med material från 35 års erfarenhet.

Åsa och Martin har också ett gemensamt företag - Martinsson & Eriksson - det handlar om vävprogram och kurser.

Om inget annat anges är alla foton våra egna.

© Åsa Martinssons textilverkstad 2016